Współczesny język grecki wywodzi się ze starogreckiego. W celu podkreślenia istniejących różnic często spotyka się dziś nazwę język nowogrecki. Zalicza się on do grupy... Dalej
Większość języków, w jakich porozumiewają się mieszkańcy kontynentu europejskiego, łączy jedno- przynależność do indoeuropejskiej rodziny językowej. Wyjątek od tej... Dalej
Zdecydowana większość języków, jakimi posługują się mieszkańcy Europy, zalicza się do indoeuropejskiej rodziny językowej. Wyjątek stanowią tu między innymi języki estoński,... Dalej
Język francuski, jak wiele innych w Europie, zalicza się do indoeuropejskiej rodziny językowej. Wraz z hiszpańskim, włoskim, portugalskim czy rumuńskim reprezentuje podrodzinę języków... Dalej