Język bułgarski

Bałkańską ligę językową reprezentują między innymi takie języki jak albański, rumuński czy bułgarski. Nie mają one wspólnego pochodzenia, ale łączy je wiele cech wspólnych. Bułgarski jako jedyny z wyżej wymienionych jest językiem słowiańskim, należącym do grupy południowosłowiańskich. Status języka urzędowego posiada w Bułgarii. Posługują się nim też mniejszości bułgarskie w krajach europejskich- w Mołdawii, Grecji , Turcji czy Macedonii, oraz pozaeuropejskich, jak Kanada czy Stany Zjednoczone.

Język bułgarski, jakiego używa się współcześnie, nawiązuje w pewnym zakresie do języka, jakim mówili pradawni mieszkańcy Bułgarii. Wskazują na to niektóre rzeczowniki, w tym także popularne imiona. W bułgarskim, oprócz zapożyczeń rosyjskich dominujących w języku literackim, można doszukać się też wielu słów, pochodzących z języka greckiego czy tureckiego. Ale to właśnie jedna z cech wspólnych wszystkich języków należących do bałkańskiej ligi językowej. Do innych zalicza się na przykład brak bezokolicznika.

Charakterystyczne dla języka bułgarskiego są też brak przypadków i konstrukcja zwana trybem nieświadka, podkreślająca dystans osoby mówiącej, dotyczący wypowiadanych przez nią treści. Akcent w języku bułgarskim nie ma stałego miejsca i wpływa często na znaczenie danego słowa. Mowa ojczysta mieszkańców Bułgarii to zarazem najstarszy pisany język słowiański. Do jego zapisu używa się nieco zmodyfikowanej cyrylicy. Kwestią sporną pozostaje popularna w Bułgarii teoria, zgodnie z którą dialektem języka bułgarskiego jest język macedoński.

.