Język bułgarski

Język bułgarski

Bałkańską ligę językową reprezentują między innymi takie języki jak albański, rumuński czy bułgarski. Nie mają one wspólnego pochodzenia, ale łączy je wiele cech wspólnych. Bułgarski jako jedyny z wyżej wymienionych jest językiem słowiańskim, należącym do grupy południowosłowiańskich. Status języka urzędowego posiada w Bułgarii. Posługują się nim też mniejszości bułgarskie w krajach europejskich- w Mołdawii, Grecji , Turcji czy Macedonii, oraz pozaeuropejskich, jak Kanada czy Stany Zjednoczone.

Język bułgarski, jakiego używa się współcześnie, nawiązuje w pewnym zakresie do języka, jakim mówili pradawni mieszkańcy Bułgarii. Wskazują na to niektóre rzeczowniki, w tym także popularne imiona. W bułgarskim, oprócz zapożyczeń rosyjskich dominujących w języku literackim, można doszukać się też wielu słów, pochodzących z języka greckiego czy tureckiego. Ale to właśnie jedna z cech wspólnych wszystkich języków należących do bałkańskiej ligi językowej. Do innych zalicza się na przykład brak bezokolicznika.

Charakterystyczne dla języka bułgarskiego są też brak przypadków i konstrukcja zwana trybem nieświadka, podkreślająca dystans osoby mówiącej, dotyczący wypowiadanych przez nią treści. Akcent w języku bułgarskim nie ma stałego miejsca i wpływa często na znaczenie danego słowa. Mowa ojczysta mieszkańców Bułgarii to zarazem najstarszy pisany język słowiański. Do jego zapisu używa się nieco zmodyfikowanej cyrylicy. Kwestią sporną pozostaje popularna w Bułgarii teoria, zgodnie z którą dialektem języka bułgarskiego jest język macedoński.

.