Ojczyzna

Język słoweński zalicza się do słowiańskiej grupy językowej, stanowiącej część wielkiej rodziny języków indoeuropejskich. Reprezentuje południowosłowiański zespół językowy. Pokrewieństwo łączy go z... Dalej