Klarysa

Język słoweński zalicza się do słowiańskiej grupy językowej, stanowiącej część wielkiej rodziny języków indoeuropejskich. Reprezentuje południowosłowiański zespół językowy. Pokrewieństwo łączy go z... Dalej
Długa historia, zjawisko dyglosji oraz szeroki zasięg to znaki szczególne języka arabskiego. To język afroazjatycki, reprezentujący rodzinę języków semickich, w której należy, zależnie... Dalej