Język mołdawski

Język mołdawski

Język mołdawski należy do grupy wschodnioromańskiej, stanowiącej część indoeuropejskiej rodziny językowej. Status języka urzędowego ma jedynie w separatystycznej Republice Mołdawii, w Naddniestrzu. I tylko tam do jego zapisu służy uproszczona wersja cyrylicy, zwana grażdanką. Z kolei od 2013 roku, według orzeczenia mołdawskiego Trybunału Konstytucyjnego, oficjalnym językiem na terenie Mołdawii jest rumuński. Nazwa język mołdawski odnosi się więc, od tego czasu, do rumuńskiego używanego w Mołdawii.

Te dwa języki są do siebie bardzo podobne. Niektórzy językoznawcy zgadzają się nawet co do tego, że język mołdawski to nic innego jak odmiana regionalna, a więc dialekt języka rumuńskiego. Istniejące różnice polegają na tym, że w mołdawski języku literackim występuje więcej archaizmów. W języku potocznym zaś wyraźnie widać zapożyczenia rosyjskie i nieco odbiegającą od rumuńskiego wymowę. Ortografia języka mołdawskiego różni się tylko w niewielkim stopniu od ortografii urzędowego rumuńskiego.

Wszystkie różnice między tymi zbliżonymi do siebie językami ujęto w pierwszym mołdawsko- rumuńskim słowniku, jaki ukazał się w 2003 roku. Nad poprawnością norm języka mołdawskiego czuwa Mołdawska Akademia Nauk. Do zapisu używa się alfabetu łacińskiego. Mołdawskim posługuje się około 10 mln osób. Należą do nich mieszkańcy Mołdawii, Naddniestrza, części Rumunii i sąsiedniej Ukrainy.

W tym języku mówią też mołdawscy emigranci, żyjący w różnych państwach świata, takich jak Rosja, Włochy, Hiszpania, Kanada czy Stany Zjednoczone..