Język francuski

Język francuski

Język francuski, jak wiele innych w Europie, zalicza się do indoeuropejskiej rodziny językowej. Wraz z hiszpańskim, włoskim, portugalskim czy rumuńskim reprezentuje podrodzinę języków romańskich.

Początki języka francuskiego wiążą się z łaciną, a na dalszy jego rozwój, głównie w zakresie słownictwa, wpłynęły języki celtyckie i germańskie. Dialekt paryski, w jakim mówiono we Francji w XVI wieku dał początek językowi standardowemu.

Dziś po francusku mówi około 220 mln ludzi na świecie. Posiada on status języka urzędowego nie tylko we Francji, Szwajcarii, Belgii czy Luksemburgu, lecz także w wielu państwach afrykańskich, często jako jedyny.

Dodatkowo to jeden z języków oficjalnych Unii Europejskiej oraz całkiem dużej grupy organizacji międzynarodowych, takich jak ONZ, FIFA, NATO czy Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości. Współcześnie język francuski to bez wątpienia ważne narzędzie komunikacji międzynarodowej.

Jego znajomość pozwala porozumieć się w ponad 50 państwach, na różnych kontynentach. Ponadto to także język świata sztuki, wyśmienitej kuchni czy dyplomacji, chociaż w tym ostatnim zakresie traci nieco na popularności na rzecz angielskiego.

Wśród osób znających francuski albo uczących się go panuje przekonanie, że jest to język niezwykle melodyczny i dzięki temu jeden z najpiękniejszych na całym świecie. Działania mające na celu upowszechnianie języka francuskiego prowadzi na szeroką skalę Międzynarodowa Organizacja Frankofonii, a jego czystości pilnuje Akademia Francuska.

.