Język koreański

Język koreański

Zagadnienie przynależności języka koreańskiego do jakiejkolwiek rodziny językowej budzi wiele kontrowersji. Językoznawcy reprezentują tu odmienne poglądy, jedni skłonni są zaliczyć go ałtajskiej rodziny językowej, inni dopatrują się pokrewieństwa z językiem japońskim. Duża część opracowań klasyfikuje język koreański jako izolowany, a więc taki, który nie wykazuje podobieństwa do żadnego innego. Po koreańsku mówią mieszkańcy Korei Północnej i Południowej, a także mniejszości narodowe w Chinach, Japonii, Kazachstanie czy Stanach Zjednoczonych.

Na język koreański składa się kilka dialektów, a różnią się one przede wszystkim akcentem. W północnej części półwyspu koreańskiego podstawą języka oficjalnego jest dialekt z okolic Pjongjangu. W południowej części język bazuje na dialekcie, jakiego używają mieszkańcy Seulu. Tutaj również o wiele częściej da się usłyszeć słowa pochodzenia angielskiego, które dla Koreańczyków z Północy brzmią obco.

W języku koreańskim dostrzec można też zapożyczenia chińskie, a niektóre elementy gramatyki nawiązują do struktur japońskich. Ucząc się koreańskiego warto zwracać uwagę na występujące tu liczne formy grzecznościowe. Stosuje się inne, zależnie od wieku rozmówcy czy relacji z nim. Alfabet koreański, inaczej hangul, to pismo fonetyczne i sylabiczne, składające się z 24 znaków.

Samogłoski i spółgłoski występują oddzielnie, a nie w układzie alfabetycznym. Hangul powstał na zlecenie króla, a celem miało być obniżenie poziomu analfabetyzmu wśród społeczeństwa. Dlatego właśnie alfabet ten nie sprawia trudności uczącym się..